Tư vấn pháp luật

Dù lớn hay nhỏ, hãy thoải mái hỏi thắc mắc của bạn bất cứ lúc nào.

 • Tư vấn bằng Tiếng Việt

  Có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của chính đất nước của bạn.

 • Luật sư đảm trách các vụ kiện người nước ngoài

  Hỗ trợ tư vấn bởi đội ngũ Luật sư đảm trách các vụ kiện người nước ngoài.

 • Tư vấn trực tuyến

  365 ngày/năm, tư vấn trực tuyến 24 giờ.

Quy trình tư vấn dễ dàng

 • Viết bài tư vấn

  Vui lòng chọn lĩnh vực cần tư vấn và viết yêu cầu lên bảng tư vấn.

 • Dịch bài tư vấn

  Cố vấn pháp lý chuyên nghiệp của JobnShop sẽ dịch văn bản và tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp.

 • Luật sư trả lời

  Luật sư sẽ trả lời và nội dung tư vấn sẽ được chuyển ngữ qua tiếng Việt

Tư vấn bằng tiếng Việt

Chuyển đến Tư vấn pháp luật